Ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar till skydd för svenska säkerhetsintressen

data.riksdagen.se/dokument/HA01JuU32.html
2023-09-07
VOTE
DISCUSSION

    No comments yet!

NEW COMMENT
Only registered users can comment on this initiative! Please login or register to continue.