Representantforslag om styrking av kontaktlærerfunksjonen for å gi lærerne mer tid til elevene og legge bedre til rette for at hele laget rundt eleven får mer tid ute på skolene

stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2023-2024/dok8-202324-174s/?utm_medium=rss&utm_source=www.stortinget.no&utm_campaign=Representantforslag
VOTE
DISCUSSION

    No comments yet!

NEW COMMENT
Only registered users can comment on this initiative! Please login or register to continue.